วิธีการใช้ชุดตรวจเลือด

1. LT-BT-C
2. EQT-BT-C
3. LT-BT-F
4. EQT-BT-F
5. LT-DAT-C
6. QT-DAT-C
7. LT-XM-C
8. QT-XM-C
9. LT-XM-F ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับแมว
10. QT-XM-F ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับแมว

ช่องทางการติดต่อ

GOOD LIFE กู๊ดไลฟ์

บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 42/3 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ช่องทางการติดต่อ

GOOD LIFE กู๊ดไลฟ์

บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 42/3 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร.092-298-7855