Good Life บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด Adjustable Pet Wheelchair

บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2554 เริ่มจากการผลิตวีลแชร์สัตว์พิการแบบปรับได้ โดยใช้เครื่องมือการผลิตแบบเดียวกับการผลิตรถยนต์ และได้ทำแบบปรับได้ เพื่อลดปัญหาต่างๆจากการวัดตัว ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในสังคมมา ณ แต่ตอนนั้น

จากนั้น กู๊ดไลฟ์ ก็เริ่มนำเข้าเครื่องมือสัตวแพทย์ที่มาช่วยการดูแลสัตว์พิการต่อคือ เครื่องเลเซอร์สำหรับการรักษา และ การผ่าตัด ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแรกๆที่ได้นำเครื่องเลเซอร์มาใช้กับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย

ปี 2555 กู๊ดไลฟ์ได้รับเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดตรวจเลือดเพื่อการถ่ายเลือดของสัตว์จากบริษัท Alvedia ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นบริษัทเดียวที่สามารถผลิตแบบเป็นชุดตรวจประจำคลีนิกได้ 

ในปีเดียวกัน กู๊ดไลฟ์ยังได้รับเป็นตัวแทนนำเข้าอุปกรณ์พ่นยาของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หรือม้า 

นอกจากสินค้าของสัตว์เลี้ยง กู๊ดไลฟ์ยังเปิดส่วนการผลิตใหม่จำพวกสินค้าเพื่อสุขภาพของบุคคลทั่วไป โดยเริ่มอาหารเสริมบำรุงข้อยี่ห้อ เรดเคอเฟล็กซ์ (RedcurFlex) และผลิตขนมเพื่อสุขภาพที่มีเสริมสารอาหารต่างๆออกสู่ตลาด

ส่วนที่ 1 วีลแชร์สัตว์พิการ/ชรา แบบปรับได้

หลง จุดเริ่มต้นของ บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

วีลแชร์สัตว์พิการ ได้เริ่มคิดค้นจากการที่ผู้บริหารได้รับเลี้ยงสุนัขที่ถูกทิ้งช่วงน้ำท่วมใหญ่ ปี พ.ศ.2554 และได้ตั้งชื่อว่า “หลง” หลงได้อยู่อาศัยที่โรงงานจนหลบออกไปนอกโรงงานและโดนรถชน จนกระดูกสันหลังหักพิการไม่สามารถใช้ขาหลังได้  จากนั้นได้สั่งรถสุนัขพิการ แต่การสั่งทางเราต้องวัดตัวหลงเองทำให้เกิดการผิดพลาด และได้รถขนาดไม่พอดีมา รวมถึงการสั่งที่ใช้เวลาผลิตนาน ทำให้ช่วงเวลาที่รอรถ หลงต้องลากตัวไปมากับพื้น ทำให้เกิดบาดแผลตามที่ต่างๆ เราจึงเกิดความคิดสร้าง “ Good Life “ รถสำหรับสัตว์พิการแบบปรับได้ เพื่อลดการผิดพลาด และสัตว์ได้ใช้งานอย่างรวดเร็ว และหลังจากนั้นก็มีการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามมาอีกด้วย 
อ่านต่อ…

ตัวอย่างวีลแชร์

ส่วนที่ 2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสัตว์เลี้ยง

ให้พอ ขนมแมวเลีย
รสแมคเคอเรล ผสมไลซีน

ช่วยและป้องกันไข้หวัดแมว รวมถึงไวรัสเฮอร์ปีส์

ให้พอ ลูกอมนมแพะ
ผสมแคลเซียม และ วิตามินดี

เพื่อกระดูกที่แข็งแรงไม่เปราะง่าย

Mind Up ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก

ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

เพื่อสุขภาพปากและฟันที่ดี

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์พ่นยา

ช่วยบรรเทาอาการหายใจติดขัด ของ สุนัข แมว และ ม้า

ชุดตรวจเลือดเพื่อการถ่ายเลือด
(สำหรับสัตวแพทย์)

ชุดตรวจกรุ๊ปเลือด, ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด และ ชุดตรวจแพ้ภูมิตัวเอง

วิดีโอ GOOD LIFE STORY