ชุดตรวจเลือดเพื่อการถ่ายเลือด (สำหรับสัตวแพทย์)

ชุดตรวจเลือดเพื่อการถ่ายเลือด
(สำหรับสัตวแพทย์)

ชุดตรวจกรุ๊ปเลือด

สุนัข

LT-BT-C สำหรับสุนัขแบบเซต
จำนวน 1 ชุด มี 20 เทส

EQT-BT-C สำหรับสุนัขแบบเดี่ยว
จำนวน 1 ชุด มี 1 เทส

แมว

LT-BT-F สำหรับแมวแบบเซต
จำนวน 1 ชุด มี 20 เทส

EQT-BT-F สำหรับแมวแบบเดี่ยว
จำนวน 1 ชุด มี 1 เทส

ชุดตรวจแพ้ภูมิสำหรับสุนัข

สุนัข

LT-DAT-C สำหรับสุนัขแบบเซต
จำนวน 1 ชุด มี 10 เทส

QT-DAT-C สำหรับสุนัขแบบเดี่ยว
จำนวน 1 ชุด มี 1 เทส

ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด

สุนัข

LT-XM-C สำหรับสุนัขแบบเซต
จำนวน 1 ชุด มี 5 เทส

QT-XM-C สำหรับสุนัขแบบเดี่ยว
จำนวน 1 ชุด มี 1 เทส

แมว

LT-XM-F สำหรับแมวแบบเซต
จำนวน 1 ชุด มี 5 เทส

เร็วๆนี้

QT-XM-F สำหรับแมวแบบเดี่ยว
จำนวน 1 ชุด มี 1 เทส

Alvedia เป็นชุดตรวจเลือดจากฝรั่งเศส ซึ่งใช้วิธีการตรวจแบบ Immuno-Chromatography Technology แสดงผลแบบ Snap test ทำให้อ่านผลง่าย และใช้เวลาไม่นาน ทำให้ชุดตรวจมีความแม่นยำมาก และจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง

ประเภทของชุดตรวจเลือด
 1. ชุดตรวจกรุ๊ปเลือดสำหรับสัตว์ (Blood Typing Test) สำหรับสุนัขและแมว
 • ใช้ตรวจหา Antigen บนเม็ดเลือดแดง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด Antibody
 • สำหรับสุนัข : สามารถตรวจ DEA1 คือ ได้ทั้ง 1 และ DEA1.2 ในชุดตรวจเดียว
 • สำหรับแมว : สามารถตรวจได้ทั้ง A, B, AB ในชุดตรวจเดียว
 • Specificity มีถึง 100%
 • ใช้เวลาตรวจเพียง 1-2 นาทีเท่านั้น

1.1 LT-BT-C สำหรับสุนัขแบบเซต จำนวน 1 ชุด มี 20 เทส

1.2 QT-BT-C สำหรับสุนัขแบบเดี่ยว จำนวน 1 ชุด มี 1 เทส

1.3 LT-BT-F สำหรับแมวแบบเซต จำนวน 1 ชุด มี 20 เทส

1.4 QT-BT-F สำหรับแมวแบบเดี่ยว จำนวน 1 ชุด มี 1 เทส

1.1 LT-BT-C สำหรับสุนัขแบบเซต จำนวน 1 ชุด มี 20 เทส

1.2 QT-BT-C สำหรับสุนัขแบบเดี่ยว จำนวน 1 ชุด มี 1 เทส

1.3 LT-BT-F สำหรับแมวแบบเซต จำนวน 1 ชุด มี 20 เทส

1.4 QT-BT-F สำหรับแมวแบบเดี่ยว จำนวน 1 ชุด มี 1 เทส

2. ชุดตรวจการแพ้ภูมิตัวเอง (Direct Antiglobulin Test : Coomb’s Test) สำหรับสุนัข

 • ใช้เพื่อตรวจหา IMHA ในสุนัข
 • อุปกรณ์จะตรวจได้ทั้ง IgG และ IgM และ/หรือ C3 Component บนเม็ดเลือดแดง
 • ใช้เวลาตรวจเพียง 10-20 นาทีเท่านั้น

2.1 LT-DAT-C สำหรับสุนัขแบบเซต จำนวน 1 ชุด มี 10 เทส
2.2 QT-DAT-C สำหรับสุนัขแบบเดี่ยว จำนวน 1 ชุด มี 1 เทส

3. ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด (Cross Matching Test) สำหรับสุนัขและแมว

 • ใช้ตรวจหาความเข้ากันได้ระหว่างเม็ดเลือดแดงและน้ำเลือดของสุนัขหรือแมว 2 ตัว
 • ใช้เวลาตรวจเพียง 30 นาที

3.1 LT-XM-C สำหรับสุนัขแบบเซต จำนวน 1 ชุด มี 5 เทส

3.2 QT-XM-C สำหรับสุนัขแบบเดี่ยว จำนวน 1 ชุด มี 1 เทส

3.3 LT-XM-F สำหรับแมวแบบเซต จำนวน 1 ชุด มี 5 เทส

3.4 QT-XM-F สำหรับแมวแบบเดี่ยว จำนวน 1 ชุด มี 1 เทส

ช่องทางการติดต่อ

GOOD LIFE กู๊ดไลฟ์

บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 42/3 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ช่องทางการติดต่อ

GOOD LIFE กู๊ดไลฟ์

บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 42/3 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร.092-298-7855