Good Life บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด Adjustable Pet Wheelchair

วิธีการวัดตัว สำหรับสัตว์พิการ/ชรา (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

1. วัดความสูง
โดย วัดจาก ปลายเท้า-หัวไหล่ ของขาหน้า
2. วัดความยาว
โดย วัดจาก ไหล่-สะโพก
3. วัดความกว้าง
มองจากมุมบน วัดตรงๆ จากซ้ายไปขวา โดยเลือกส่วนที่กว้างที่สุดของลำตัว
+ เพิ่มเติม การวัดห่วงกันชนสำหรับสัตว์มีปัญหาทางสายตา
4. วัดรอบอก
5.วัดรอบเอว
6. วัดจากไหล่ซ้ายไปไหล่ขวา (โค้งตามตัว)
7. วัดจากไหล่ถึงปลายจมูก

หมายเหตุ : หากยืนไม่ได้ สามารถให้นอนตะแคงได้