Good Life บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด Adjustable Pet Wheelchair

วีลแชร์แบบปรับได้เพื่อสัตว์พิการและชรา

  • วีลแชร์ผลิตด้วยอลูมิเนียม ทำให้มีน้ำหนักที่เบา ทนทาน และไม่เป็นสนิม
  • วีลแชร์สามารถปรับได้ทั้ง กว้าง ยาว สูง ในกรณีที่มีการวัดผิดพลาด หรือ สัตว์เลี้ยงมีขนาดที่เปลี่ยนไป
  • การผลิตทางบริษัทใช้เครื่องจักรแบบเดียวกันกับที่ผลิตรถยนต์ เพราะเราคำนึงถึงความแข็งแรง และความปลอดภัยของสัตว์เป็นสำคัญ

ประเภทต่างๆของวีลแชร์

1. รถสัตว์พิการแบบ 2 ล้อ

2 ขาหลังพิการ และ ขาหน้าแข็งแรง

2. วีลแชร์สัตว์พิการแบบ 4 ล้อ

2 ขาหลังพิการ และ ขาหน้าอ่อนแรง

สามารถถอดขาหน้าออก กลายเป็นวีลแชร์ 2 ขาหลังพิการได้ เมื่อขาหน้าแข็งแรงแล้ว

3. วีลแชร์เพื่อการกายภาพ

ขาอ่อนแรง ไม่สามารถพยุงร่างกายได้ดี

4. ห่วงกันชน

สำหรับสุนัขมีปัญหาทางสายตา

4.ห่วงกันชนสำหรับสุนัขมีปัญหาทางสายตา